Édesapám, csuklik a tehén!
- hát adj neki vizet!
- nem úgy, össze.


        Gergõ és Están bá mennek az országúton. Hosszú szünet utún megszólal Gergõ:
- Oszt fia van-e?
- Van - feleli fertályóra múltán Están.
Ismét szünet, majd Gergõ folytatja a társalgást:
- Oszt katona vót-e?
Elbattyognak fél kilométert és Están már válaszol is.
- Vót.
Most megállnak, rágyújtanak, pöfékelnek egyet-kettõt.
- Oszt bajsza van-e?
Mennek tovább. Idõ teltén Están bólint:
- Van.
Már a nap is lenyugvóban, amikor jön az újabb kérdés:
- Oszt pödri?
Ebben a pillanatban a kanyarból kilõ egy autó és elgázolja a két székelyt. Mentõk,kórház, az eszméletlen állapotból csak 3 nap múlva térnek magukhoz, egy kórteremben,szinte egyszerre. Están körülnéz, felméri a helyzetet, még krákog is egyet nagy komótosan, majd kiböki:
- Pödri.


        Székely család ebédel és a gyerek nagyon szürcsöl.
- Ne szürcsölj, fiam! - szól az öreg székely, de a gyerek tovább szürcsöl.
- Ne szürcsölj fiam, mert pofánváglak! - de a gyerek csak szürcsöl.
- Utoljára mondom, ne szürcsölj mert pofánváglak! -de a gyerek csak szürcsöl.
Az öreg székelyt elkapja a méreg és lekever egy hatalmasat a gyereknek, de az elkapja a fejét és az anyja kapja a pofont. A gyerek elkezd röhögni, mire az apja:
- Ne röhögj fiam, anyád is szürcsölt!


        A székely bácsi összeveszik az asszonnyal. Dühösen kimegy a házból és becsapja az ajtót. 17 év múlva visszamegy.
Kérdi az asszony: - Hol voltál?
Mire a székely: - Kinn!


        Székely ül a kút káváján, szájában az új pipája. Meglátja az anyjuk és imígyen kezdé dorgálni párját:
- Oszt apjuk, nehogy beejtsd a pipát a pofádbú a kútba!
Mire az öreg: - áááá .....


        A székely paraszt megy a szekéren. Egyszer csak megáll a ló.
Mondja a paraszt neki -Gyíí- de a ló nem mozdul .
Megint mondja neki -Gyí- a ló továbbra sem mozdul.
Leszáll a szekérrõl, elõre megy. Látja, hogy egy mélységes szakadék szélén állnak.
Odafordul a lóhoz: Helyesbítek Hõ.


        Székely gazda legelteti a teheneit. Odamegy hozzá egy turista és megkérdi:
- Legelnek a tehenek?
- Azok a szép fehérek igen.
- És a szürkék?
- Azok is.
- Tejelnek is?
- Azok a szép fehérek igen.
- És a szürkék?
- Azok is.
- Mondja, miért említi elõször mindig a fehér teheneket?
- Mer azok az enyémek.
- És a szürkék?
- Azok is!


        A székely meg a fia megy az erdõbe gombát szedni a fiú talál a bokorban egy rozsdás puskát, kérdezi az apjától:
- Mi ez edesapám?
Erre az öreg:
- Hát trombita.
Majd fogja és a szájába teszi es fújni kezdi,erre az eldurrran. Az öreg szája a fülig reped. A fiú megszólal:
- Hiába nevet édesapám, én azért megijedtem!


        Székely bácsika reggel felébredvén aszongya:
- Hej, anyjuk, óly' szépet álmodtam!
- Mi volt az, apjuk?
- Képzeld, Bukarestben voltam!
- S mi abban a szép, kend?
- Hát az, hogy útlevél is kellett hozzá...


        A székely viszi a tehenét a vásárhelyi vásárra. Bent a városban fölhajt a járdára. A rendõr rögtön rászól:
- Vigye le a tehenét az útra! A járda a gyalogjárók számára van!
- Ejsze a tehenem is gyalog jár!


        Két góbé barkochbázik.
- Göndörödik?
- Igen.
- Bondorodik?
- Igen.
- Pöndörödik?
- Igen.
- Rákérdezek. DNS-molekula?


        Egy székely paraszt utazik a vonaton egy mérnök úrral. Csak ketten vannak a fülkében, hát a mérnök igy szól a bácsikához:
- Tud sakkozni?
- Nem tudok.
- Tud pókerezni?
- Nem tudok.
- Akkor játszodjuk azt, hogy felteszünk egymásnak kérdéseket és a másik, ha nem tud válaszolni, fizet.
- Jó, jó, de magának sok iskolája van, meg pénze is sokkal több, mint nekem, úgyhogy maga fizessen 100 lejt én pedig csak 10 lejt, ha nem tudok válaszolni.
Gondolja a mérnök,hogy úgyis õ nyer, hát beleegyezik, sõt, hogy mutassa nagylelkûségét, engedi a bácsit kezdeni.
- Akkor azt találja ki, mi az: ha feldobják vörös, majd zöld, majd lila és mikor leér, akkor sárga.
Gondolkodik a mérnök, de csak nem jön rá.
- Ide a százast - mondja a bácsika.
Fizet a mérnök, majd kéri a bácsikát, hogy legalább mondja meg mi az.
- Nem tudom én sem, tessék a 10 lej.


        A Kínaiak világhódító hadjáratba kezdenek, és szépen lassan eljutnak a Székelyföldig.
Felsorakozik a két hadsereg egymással szemben, majd a kínai vezér megbeszélésre hívja a székely vezért, Áront.
- Nem félsz? - kérdi a kínai.
- Há mér félnék? - kérdi hetykén Áron.
- Azért, válaszol a kínai, mert mi 200 millióan vagyunk, ti meg csak 40 ezren.
- Elkerekedett Áron szeme, feltolta a kucsmáját, megvakarta a fejét majd hátrafordult a hadaihoz:
- Emberek! Hova a fenébe fogunk eltemetni 200 millió kínait?


        Megy a székely szekéren a feleségével. Egyszer csak kitör a vihar, zuhog az esõ és villámlik.
Hirtelen egy villám körülbelül tíz méterre lecsap a kocsi mellé. Megszólal erre a székely:
- Na!
Nem sokkal utána újabb villám vág melléjük, ám most csak úgy egy méterre. Erre a góbé:
- Na, na!
Mennek tovább, egyszer csak belevág egy villám a szekérbe, az asszony lefordul a bakról.
Mire a székely:
- Na, azért! 


        A székely fiú vacsora közben így szól az anyjához:
- Idösanyám, nem elég savanyú ez a káposzta.
- De fiam! Hát ez mákostészta.
- Ja! Annak ölég savanyú.

 
        Hazaérkezik a székely fiú, benyit a házba és földbe gyökerezik a lába. Ott találja a hugát teljesen szétmarcangolva, csupa vér minden. Teljesen feldúlva továbbmegy a következo szobába ahol ugyanilyen állapotban találja az anyját. Kétségbeesetten berohan a következõ szobába, ahol ott ül az apja ugyancsak csupa vér, és egy hatalmas vágás van az arcán.
- Mi történt édesapám?
- Hát fiam, bejött a medve szétmarcangolta a húgodat meg édesanyádat nekem meg széthasította az arcomat.
- Úristen! És nem fáj?
- Csak ha nevetek.


        A Székely parasztbácsi vesz egy bringát de nem ért hozzá. Megkéri a fiát, hogy vigye el egy körre. A Székely és a fia felszálnak a bringára.
- Édesapám már beesteledett!
- Nem baj fiam van rajta lámpa majdan azt muködtetjük.
Elindulnak az úton de a lámpa nem muködik.
- Na fiam tekerj gyorsabban mert csak akkor világít.
Úgy is tesz a fia, és lám világít,majdan újra lassan megy. Eltelik öt perc jön szembe egy kocsi.
- Na fiam tekerjé mert így a setétben nem látnak minket és nekünk jönnek.
Teker a fiú és lám világít a lámpa, a kocsis kikerüli oket. Mennek tovább, megint jön egy kocsi.
- Na fiam tekerj gyorsabban mert így ily setétben elüt minket az autó.
A fiú úgy is tesz, a lámpa világít és a kocsi kikerüli oket. Mennek tovább és megint jön egy kocsi.
- Na fiam tekerj jobban, hogy világítsunk mert így nem látnak minket és elütnek.
- Na de édesapám nem látja, hogy ezek a fényre jönnek?


        A halál kopogtat a székely ajtaján. Kijön a székely.
- Székely az életedért jöttem!
A székely beszól a szobába:
- Életem, téged keresnek!

 

 

       A székely nyugodtan pipázik a kapu elõtt mikor látja, hogy a felesége sírva rohan felé:
- Uram a Sára terhes!
- Az az õ dóga. - dörmögi a székely
- De tõled van a gyerek!
- Az az én dógom.
- Uram viszem a kutyát és a Tiszába vetem magam!
- A kutya marad, a többi a te dógod.


        Székely gondolkodik, hogy kaszálni kéne birtokán, s ehhez kölcsön kérné a szomszédja kaszáját. Át is megy hozzá.
- Komám, adja mán kõcsön a kaszáját!
- Adnám én, de van egy kis probléma : ha kõcsön adom, maga kicsorbíjja, akkor mérges leszek.
- Ha nem adom, maga lesz mérges. De van ám itten egy áthidaló megoldás!
- Mi vóna a?
Elmegy maga a .........!!!


        A székely sapka nélkül áll a nagy hidegben az utcán. Arra jön a komája:
- Hallja, kend, mit áll itt hajadonfott ebben a hidegben?
- A házban ráncba szedtem az asszonyt, most meg kéne egy bátor ember, aki ki merné hozni a sapkámat.


        Megharagszik a székely cipész a segédjére, hozzávágja a kaptafát. Elhajol a gyerek, s pont belép a székely felesége. Képen találja a kaptafa. Mire a székely:
- Így is jó.


        Az öreg székely kimegy a fiával fát vágni.
Egyszercsak megszólal a fia:
- Na, isten áldja édesapám.
Mire a székely:
- Hová mégy, fiam?
- Én ugyan sehová, magaféle dûl a fa.


        Két székely beszélget:
- Hé szomszéd, mér van annak a disznónak három lába???
- Mit gondol kend, majd levágom az egészet egy bableves miatt!


       Karácsony elõtt két székely:
- Komám, kell egy fél disznó?
- Nem.
- Hát miért nem?
- Mert eldõl az ólban!


        A székely farag egy nyárfát az udvaron.
- Mi lesz abból édesapám? - kérdi a fia.
- Kocsirúd. - feleli az öreg.

        Egy óra múlva megint arra megy a gyerek.
- Mi lesz abból édesapám?
- Fejszenyél.
Megint egy óra múlva:
- Mi lesz abból édesapám?
- Fogpiszkáló, ha el nem ..........


        Az öreg székely bácsi bemegy a nyelviskolába mondván, hogy szeretne héberül megtanulni. A tanár értetlenkedve kérdi:
- Miért akar maga ebben a korban héberül tanulni?
- Mert ha meghalok, és a mennyországba kerülök, szeretnék beszélgetni az Istennel.
- És mi van, ha a pokolba kerül?
- Hát, románul már tudok...


        Egy kölyök sétáltatja pitbullját. Arra jár a székely bácsi. Egy darabig tanácstalanul nézi, majd megkérdi:
- Te gyermek, e miféle ez?
- Pitbull, bácsi.
- Gondoltam es, hogy nem kutya.


        Az öreg székely meséli a fiának:
- Megyek az erdõben, hát egyszer csak rám ront egy feldühödött vadkan. Rálövök, de nem találom el, és mivel nincs több töltényem, menekülnöm kell. Szaladok amilyen gyorsan csak bírok, a vadkan utánam. Elérünk egy vén tölgyfához, annak a vastag törzse körül futok körbe, a vaddisznó meg a nyomomban, és egyszer utol is ér.
- És hogy nem döfte fel édesapámat?
- Há' úgy fiam, hogy tudta, van egy környi elõnyöm.


        Két székely kaszál. Józsi belevág egy darázsfészekbe, s néhány másodperc múlva eszeveszetten rohan.
- Csípnek! - üvölti.
Estván komája leül egy kõre.
- Mutasd meg melyik vót, me' levágom.


        Hajtja a székely bácsi komótosan a szekerét. Egyszer csak lelassít mellette egy kocsi és kiszól a sofõr:

- Bácsi, nem tudná megmondani merre van a makaróni gyár?
- Nem tudom én, fiam.
A kocsi továbbhajt, a székely bácsi elgondolkozik, aztán utána kiált:
- Jóember, nem a lyukas tésztagyárat keresi?
A sofõr örömmel tolat vissza:
- De igen, tudja hol van?
- Dehogy tudom, fiam.


        A székely bácsi miután megnézi a Csillagok Háborúja I. részt, megcsóválja a fejét és ezt mondja magának:
- Én bizony ezt nem hiszem.


        A székely bácsi füves cigarettát kap a fiától. Kimegy szépen a mezõre, leül a diófa tövébe, és slukkol egy mélyet. Lát egy fénycsóvát felvillanni, de semmi. Szippant még egy mélyet, semmi hatás, csak egy újabb fénycsóva. Erre szív még egy nagyot, utoljára, de semmi különös, csak egy harmadik fénycsóva.
- Na, esse ér semmit - dühöng a bácsink, és eltapossa a csikket. Otthon várja az asszony:
- Há' hol voltál eddig, apjuk?
- Szívtam a fiunk füves cigarettáját.
- Na jó jó, de három napig?


        Figyelmeztetik a székely bácsit: Józsi bácsi, viszi a medve a juhokat a karámból!
- Há', nem es hozza!


        Székely bácsi meséli:
- Megyek az erdõbe, hát azt hallom, hogy SUTTY...
- Megyek tovább, hát megint azt hallom, hogy SUTTY...
- Megyek tovább, hát megint azt hallom, hogy SUTTY...
- Hátranézek. Hát nem engem vernek?


        Székely bácsika utazik a szekerével. Hirtelen elhúz mellette egy fejetlen motoros.
- Hmmm...
Elhúz mellette még egy fejetlen motoros.
- Hmmmmmmm.....
A harmadik fejetlen motoros után így szól:
- Anyjuk, fodítsd már befelé azt a kaszát!


        Székelyföldön kirándulnak a külföldi turisták. Szép az idõ, de a székely juhász mégis azt tanácsolja nekik, hogy ne sátorozzanak le, mert nagy és hosszú vihar lesz. A turisták nem hisznek neki, a tévé mást mondott, és e miatt keményen ráfáznak. Következõ évben ismét székelyföldön kirándulnak, fordulnának vissza, de a székely bácsi szép idõt jósol, és lön, elvonulnak a felhõk és kisüt a nap. A harmadik évben eleve megkeresik a székely bácsit, de az csak megvonja a vállát.
- De hát hogy nem tudja, Józsi bá?
- Hát, elromlott a rádióm, fiam.


        Székely góbé lejön a Hargitáról, bemegy kocsmába, elkiáltja magát:
- Kaját, piát, nõt!
Mire a kocsmáros:
Kaja van, pia van, de nõt nem tudok.
- Akkor jó - mondja a székely és eszik, iszik, majd visszamegy a Hargitára.
Egy hét múlva visszajön a góbé és elordítja magát:
- Kaját, piát, nõt!
- Kaja, pia van, nõ nincs, de itt van a Béla.
-Á, én nem vagyok olyan - mondja a góbé és eszik, iszik, majd visszamegy a Hargitára.
Egy hét múlva megint jön a góbé:
- Kaját, piát, nõt!
- Kaja van, pia van, nõ nincs, de a Béla még épp itt van.
- Na jó - mondja a góbé,- de csak akkor, ha hármunk között marad.
Mire a kocsmáros:
- Hát ez sajnos nem megy, ugyanis tudni fog róla maga, én, a Béla, és tudni fog róla az a hat ember akik lefogják a Bélát, ugyanis õ sem olyan!


        Székely bácsi kiváló gazda: 3 méteres a kukoricája, banán, narancs, minden megterem a kertjében. Az elvtársak igen figyelgetik, hogy ni az öreg mi mindenre képes a zord idõjárás mellett ezen a bivalybasznádi sziklás talajon. Jelentik is azonnal Moszkvába, hogy né van egy ilyen ügyes gazda, nem-e kell az oda a tundrára, hogy ott is termõvé tegye a talajt. El is viszik az öreget Moszkvába, ahol elmagyarázzák neki, repülõvel közelítik meg a helyszínt, majd ott ahol már van út ledobják ejtõernyõvel. A gépen elmondják, hogy meg kell húzni a piros zsinórt, s akkor nyílik az ejtõernyõ, ha mégsem, akkor a fehéret kell meghúzni, aztán majd odalent majd várni fogja egy mikrobusz. Száll az öreg lefelé, ráncigálja a piros zsinórt, leszakad. Megrántja a fehéret, leszakad.
- No - monda az öreg - ezek után már csak a' ....... bé, ha a mikrobusz se fog várni.

 

 

 

       Hajtja a székely bácsi komótosan a szekerét. Egyszer csak lelassít mellette egy kocsi és kiszól a sofõr:
- Bácsi, nem tudná megmondani merre van a makaróni gyár?
- Nem tudom fiam.
A kocsi továbbhajt, a székely bácsi elgondolkozik, aztán utána kiált:
- Jóember, nem a tésztagyárat keresi?
A sofõr örömmel tolat vissza:
- De igen, tudja hol van?
- Dehogy tudom, fiam.

 

 

       Székely bácsi stoppol az út szélén a tehenével.
Éppen arra jön egy mercis pofa és megáll.
- Merre, bácsi?
- Csak ide az elsõ faluba.
- Üljön be, a tehenét pedig kösse hátra.
A mercis elindul úgy 40 km/h sebességgel, hátrapillant a tehénre, mely csak bandukol a kocsi után.
A mercis most már 120km/h-ás sebességgel halad.
Hátrapillant és megdöbbenve észleli, hogy a tehén kocog, míg a kocsi 120-al halad.
Felidegeskedik erre a mercis és maximális gázzal vagy 200-al kezd repeszteni. Visszapillant és látja, hogy a tehén lógatja a nyelvét. Mondja is a székely bácsinak, hogy lóg a tehén nyelve!
- Jaja, a tehenem mindig így jelez, amikor elõzni akar!

 

 

Székely parasztbácsi telefonál a rádió kívánságmûsorába:
- Találtam egy pénztárcát, benne van 30.000 forint, 500 dollár és 30.000 euró. - mondja a bácsika.
- Ez igen gratulálok, más nincs benne?
- De egy névjegykártya, valami Kovács. Na, ennek a Kovácsnak szeretnék küldeni egy számot.

Két székely atyafi nézelõdik a vásár után a brassói Fekete templom körül. Csodálják az öreg építményt, megnézik a Honterus-szobrot, majd távolról nézik a tömött tornyot, melynek ablakain át jól látszik a nagyharang.
- Mondja, bátya - szól a fiatalabbik - hogyan kerülhetett az a hatalmas harang a toronyba?
- Hát hogyan másképp, mint csengettyû korában?

       Székely meg a fia mennek az erdõben. Egyszercsak találnak egy puskát. Állnak mellette egy darabig, mire a fiú megszólal:
- Hát mi lehet ez édesapám?
Pár perc múlva:
- Édös fiam, emmeg beztosan egy furulya.
Elrakják, mennek tovább. A fiút csak nem hagyja nyugodni a dolog, megkérdi vagy öt mérfölddel odébb:
- Osztán, ha ez egy furulya, há' mér nem próbáljuk es ki?
Pár perc múlva mondja az öreg:
- Há', próbáljuk, fiam.
Pár mérföldnyire meg is állnak, elõveszik az instrumentumot. Megszólal a fiú:
- Osztán, ha kipróbáljuk, az hogyan lössz?
- Há', fiam, majd én fulom, te mög nyomogassad, oszt majd csak mögszólal.
Így is történik: az öreg bekapja a puska csövét, fújja rettenetesen, a fiú meg a ravasszal babrál. Egyszer csak elsül a puska, az öreg szája meg fülig fölreped. Aszongya erre a fiú:
- Há', ne vigyorogjon, idösapám, mer' én kurvára mögijedtem!

 

        A székelygyerek odamegy az édesapjához:
- Boldog szülinapot édesapám!
- Köszönöm fiam!
- Vettem magának ajándékba egy lovat, de sajnos nagyon drága volt, úgyhogy csak részletre tudtam megvenni.
- Nem baj fiam.
- Kezdetnek itt van egy nagy ........

 

 

       Székely és a fia elmennek fát vágni, a gyerek azonban megunja apja folytonos okoskodását és kötekedését és belevágja a fejszét az apja hátába. Az öreg összeesik, vergõdik, majd megkérdezi a fiát:
- Fiam, ez direkt vót, vagy csak úgy viccbõl?
- Ez nagyon is direkt volt, édesapám - mondja a gyerek.
- Akkor jóvan, mert viccnek eléggé durva lett volna.

 

 

       Székely parasztbácsi telefonál a rádió kívánságmûsorába:
- Találtam egy pénztárcát, benne van 30.000 forint, 500 dollár és 30.000 euró. - mondja a bácsika.
- Ez igen gratulálok, más nincs benne?
- De egy névjegykártya, valami Kovács. Na, ennek a Kovácsnak szeretnék küldeni egy számot.

 

       A székely fiú vacsora közben így szól az anyjához:
- Édesanyám, nem elég savanyú ez a káposzta.
- De hát fiam, ez nem savanyú káposzta, hanem mákos tészta.
- Annak elég savanyú.

 

 

-          Mit gondolsz melyik a gyorsabb, a ló vagy a postagalamb? - kérdi a székely a komájától.
- Gyalog a ló...

-           

       János bácsi pipázva álldogál a kapuban. Mihály bácsi vezet egy tehenet épp a kapu elõtt.
- Mihály bácsi, hova viszi azt a tehenet?
- Az orvoshoz.
- Miért? Beteg az a tehén?
- Nem beteg az.
- Nem ad elég tejet az a tehén ?

- Húsz litert tejel minden nap!
- Nem borjadzik az a tehén?
- Dehogynem, a tavasszal hármat is borjadzott!
- Az Isten szerelmére, akkor mi a fenének viszi az orvoshoz?

- Mert az övé.

 

 

       Két székely atyafi nézelõdik a vásár után a brassói Fekete templom körül. Csodálják az öreg építményt, megnézik a Honterus-szobrot, majd távolról nézik a tömött tornyot, melynek ablakain át jól látszik a nagyharang.
- Mondja, bátya - szól a fiatalabbik - hogyan kerülhetett az a hatalmas harang a toronyba?
- Hát hogyan másképp, mint csengettyû korában?

 

 

       Az öreg székelyhez egy újságíró látogat le falura, hogy riportot készítsen kisiskolások részére.
- Kérem mondja el egy napját!
- Hát édes fiam, reggel felkelek, megeszek egy fél oldal szalonnát. Megiszok rá 4-5 pálinkát...
- Na de bátyám, ezt így nem lehet, mondja inkább hogy könyvet olvas.
- Jól van fiam. Tehát felkelek reggel, megeszek egy fél oldal szalonnát. Elolvasok 4-5 könyvet, aztán addig dolgozok kinn a szántón, amíg olyannyira megnõ a tudásszomjam, hogy 5-6 könyvet ismét el kell olvasnom. Bele is szédülök a sok olvasásba, ezért lefekszem, pihenek egyet. Mikor felébredek, megeszek egy jó nagy darab csülköt 1 vekni kenyérrel. Ebéd után elmegyek a könyvtárba. A Pista már rendszerint ott vár. Együtt elolvasunk vagy 12-t, egészen addig, amíg a könyvtár bezár. Utána meg átmegyünk a Józsihoz, mert neki meg nyomdája van!

 

 

       Elõször utazik a székely bácsi a repülõn. Kérdezi a stewardestõl:
- Mondja kedves, aztán van-e itt elég ejtõernyõ mindenkinek?
- Nagyon ritka, hogy egy repülõ lezuhanna, így mi nem tartunk ejtõernyõt!
- Hát a hajók is ritkán süllyednek el, aztán ott mégis mindig van mentõcsónak... pedig gondolom úszni többen tudnak, mint repülni!

 

 

       Kolozsváron János és Pista kocsmázni mennek. Futva közeleg feléjük egy úr:
- Legyenek szívesek, mondják meg, hol van az állomás. - kérdi románul. Mire János:
- Mi nem tudni.
Az úr továbbszalad, Pista pedig megkérdi:
- Te János, miért nem mondtad meg, hogy hol van az állomás? Lekési az az ember a vonatot!
- Hagyd csak! Azt mondják, hogy már 2000 éve itt vannak, tudhatnák, hogy hol van az állomás!

 

       Csíki székely utazik a vonaton, de nincs jegye. Az ellenõr az elsõ állomáson lerúgja a vonatról, de neki sikerül újra felkapaszkodnia. A következõ állomáson megismétlõdik a jelenet, majd amikor már vagy harmadszor rúgja le a vonatról, megkérdezi az ellenõr:
- Tulajdonképpen hova akar menni?
- Brassóba, ha kibírja a fenekem.

       Bemegy a székely legény a kocsmába és elkiáltja magát:
- Ki meri megütni az apámat?!
Néma csend, a legény még egyszer elkiáltja magát:
- Ki meri megütni az apámat?!
Erre odalép egy szekrény nagyságú ember és durr, az apának egy nagy pofont lekever.
Erre a székely legény:
- Jöjjön innen édesapám, mert itt még agyonverik magát!

       Az öreg székely kegyetlenül be van nyomva, mint a rajzszög, s a kocsmából hazafelé tart a szekéren bóbiskolva. Ezt meglátja a rendõr, s megállítja a fogatot.
- Bátyám, maga olyan részeg, hogy majd lefordul a kocsiról, szerencsétlen ló meg csak megy a feje után, még baleset lesz belõle.
Az öreg székely csak mordul rá egyet. A rendõr intézkedés gyanánt a következõket mondja:
- Bátyám, látva a jelenleg állapotát, mit szólna ahhoz, ha most elvenném a lovát?
A székely meghúzza a vállát, s közli :
- Mit szólhatnék? Rendõr vejem még úgysem volt!

       A székely és a felesége vacsoráznak. A nõ magára borítja a paradicsomos szószt. Azt mondja a férjének:
- Most nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy disznó!
- Ja! Meg még le is etted magad!

A székely atyafi szeret a pohár fenekére nézni, és egyre gyakrabban. Az asszonya ezt nem nézi jó szemmel, mert ha a férje túl sokat iszik, akkor durva, nem beszámítható. Egyik nap jönnek a tehenek a csordából haza, és szokásuk szerint egyenesen a vizes vályúnak esnek. Amikor befejezik az ivást, mondja az asszony a férjének:
- Látod-e te ember, ez csak egy marha, és mégis tudja mi az elég!
Erre az atyafi:
- Vízbõl én is tudnám, he!

       A székely parasztbácsi befog a szekérbe, készül a szomszéd faluba rokonlátogatóba. A felesége is nagyon szeretne vele menni, ezért elkezd rimánkodni:
- Édes uram, hadd menjek már veled én is!
- Nem lehet, asszony!
- Légy szíves, ne hagyj itthon egyedül! Elleszek én hátul a saroglyán is.
A parasztbácsi azonban nem enged, egyedül vág neki az útnak. Útközben kitör a vihar, és egy villám belecsap hátul a saroglyába. A székely hátrafordul, és így morfondírozik:
- Ej, pedig de szépen kérte...

       A székely legény hazaviszi leendõ feleségét, hogy bemutassa szüleinek, mire az apja a fülébe súgja:
- Ne vedd el fiam, tõlem van.
Legközelebb beállít a fiú egy másik lánnyal, az apja megint a fülébe súgja:
- Ne vedd el fiam, tõlem van.
Egy idõ után a fiú beállít egy újabb lánnyal, mire az apja megint félrevonja:
- Ezt se vedd el fiam, ez is tõlem van.
Az anyja nem bírja tovább szó nélkül, magához inti a fiát:
- Fiam, vedd el bármelyiket, te sem apádtól vagy...

       Idõs székely házaspár ücsörög a ház elõtt. Morfondírozik az öreg:
- Te anyjuk! Egyikõnk meghal, én beköltözök a városba...

       Áll a székely a bíróság elõtt emberölés vádjával, kérdi tõle a bíró:
- Na Áron, hogy is volt az az eset?
- Tekintetes bíró úr! Há' úgy vót, hogy eszem a banánt bicskáva. Eldobom a héját. Gyün a román. Elcsúszik a héjján, oszt zsupsz bele, pont a bicskámba! Oszt még hatszó'!

       Áll az öreg székely az út mentén és stoppol. Arra jön egy újgazdag román az 500-as mercijén, megáll, és felveszi. Az öreg székely beül az elsõ ülésre és megilletõdve nézegeti a számára ismeretlen dolgokat a mûszerfalon, majd elkezd kérdezõsködni:
- Mondja, ez itt micsoda?
- Ez egy rádiós-CD-magnó - feleli a vezetõ.
- És ez?
- Ez egy beépített színes TV.
- Hát ez itten, micsoda? - kérdezi az öreg
- Ez egy mûholdas helymeghatározó mûszer.
Az öreg hümmög egyet, majd azt mondja:
- Hát az a csillag ott elõl a motorháztetõn mire jó?
Na, megtréfálom az öreg parasztot - gondolja a román - és így szól:
- Hát bátyám, az egy különleges célzókészülék. Ha valakit el akarok trafálni, csak belenézek a készülékbe, és ha benne látom az illetõt, már rendben is van a dolog. Látja ott azt a biciklistát? Most beveszem a célzókészülékbe, gázt adok és már annyi is neki - azzal az utolsó pillanatban finoman elhúzza a kormányt, és kikerüli a biciklistát.
Belenézve a visszapillantó tükörbe, rémülten látja, hogy a biciklista felbukva, élettelenül fekszik az út jobb oldalán. Megszólal az öreg székely:
- Hát, cseszheti kend azt a híres célzókészülékét! Maga a büdös életben el nem trafálta volna azt a biciklistát, ha én nem nyitom ki a kocsi ajtaját!

       Felborul a szekér, a székely fiú leül a kiborult széna mellé, minek siesse el a dolgot, rágyújt egy pipára. Arra megy a komája, leül melléje, az is rágyújt egy füstülõre. Hát így pipázgatnak, mikor a koma kiveszi a pipát a szájábul, oszt mögszólal:
- Fölborút?
Hát erre a fiú is kiveszi a szájából a pipát, s válaszol emígyen:
- Föl a.
Méregeti a koma a szekeret, aztán kérdi:
- Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:
- Kén biz a.
Szippant egyet a koma:
- Híjjak segítséget?
Füst kieresztve:
- Híjjá.
Újabb szippantás:
- Apád jó lesz?
Füst ki, vállrántás.
- Jó biz a.
Szipp, kérdés:
- Oszt hun van ü most?
Füst, felelet:
- A szekír alatt.

       Székely bácsika rohan a vonat után, végül csak elkési, a vonat akkor gördül ki a peronról, mikor odaér. Erre a bácsi:
- Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!

       A vonaton utazik a francia, az angol, egy madame és az öreg székely. Egyszer csak a vonat beér egy alagútba, mire iszonyatosat fingik a nõ. Alagútból kiér a vonat, madame feszeng, de a francia megmenti a helyzetet, pironkodva:
- Elnézést, tegnap sok chilis babot ettem, többet nem fog elõfordulni!
Következõ alagút, megint iszonyatos recsegvefingás, vonat kiér, most az angol menti a 'menthetõt':
- Elnézést, tegnap valószínû romlott steak-et ettem, rossz a gyomrom, többé nem fordul elõ!
Megy a vonat tovább, székely papa feláll veszi a pipáját és elindul kifelé a kabinból. Mielõtt kilépne, visszaszól:
- Én most kimegyek pipázni, ha a kishölgy még egyszer fingana, én voltam!!

       Székely fiú hazaérkezik Budapestrõl, visz az apjának egy dobozos sört. Apja elveszi a sört, elõkapja a bicskáját, és kezdi bontani a dobozt, mire a fiú rászól:
- De idõsapám! Itt ez a kallantyú. Arra való, hogy az ember meghúzza, és ki van nyitva a doboz.
- Na, igen! Annak, akinek nincsen bicskája!

       Öreg székely ül a háza kertjében és pipázik. Kiabálva rohan feléje az unokája.
- Nagyapa, nagyapa! Medve van a háztetõn!
Az öreg szippant egyet a pipából és így szól:
- No, akkor hozd a kutyát, a puskát meg a petrencésrudat.
- Minek ennyi minden, nagyapa?
- Én majd felmászok a tetõre, a petrencésrúddal lepiszkálom a medvét, te meg ráereszted a kutyát, hogy harapja le nekije a tökeit.
- De minek a puska?
Az öreg megint szippant a pipából és azt mondja:
- Ha netalán a medve piszkál le engem, akkor lelövöd a kutyát
.

       Az öreg székely bácsi felmegy Pestre az állatkertbe, hogy életében legalább egyszer lássa azt. Nagyon tetszik neki, sorra nézi az állatokat: a majmokat, a tigriseket, struccokat, stb. Odaér a zsiráfok kifutójához. Nézi a zsiráfot, nézi, csóválja a fejét. Már vagy egy órája bámulja tátott szájjal, mire hitetlenkedve csak ennyit tud mondani:
- Márpedig ilyen állat nincs!!!

       Találkozik a székely meg a szász. A szász elkezd dicsekedni:
- Totod, foltam kint a nagyunkelnél, Németorszaghban, elvitte engemet fadaszni Afrikaba. Hát amint mentünk, egyszer csak jött a..., na, wie sagt mahl, ..der Löwe, ja igen, a medve. Elõkaptam a puskámat, és mire mondtad, der Löwe, már meg is volt lõve.
Azt mondja a székely:
- A múltkor kint voltam az erdõn, málnát szedni. Nem volt nálam más, csak a kicsi fejszém. Hát ahogy ott szedem a málnát, egyszer csak jön a medve nagy morogva. Elõkaptam a kicsi fejszét, és mire mondtad volna, hogy der Medve, már meg is volt dermedve!!!

       A székely parasztbácsi elhatározza, hogy továbbtanul. Elmegy hát az iskolába, ahol egy felvételi vizsgán kell átesnie matematikából.
- Ha én adok magának két nyulat, aztán még két nyulat, majd még kettõt, hány nyula lesz? - kérdi a vizsgáztató.
- Hát bizony, akkor hét! - feleli a bácsi.
- Na, ezt gondolja át még egyszer! Ha adok magának háromszor két nyulat, akkor hány nyula lesz? - kérdi újra a vizsgáztató.
- Hét! - mondja a bácsi határozottan.
- De ember, még ezt az egyszerû számtanfeladatot sem tudja megoldani? Nem tudja, mennyi háromszor kettõ?
- Háromszor kettõ az hat! - mondja erre a bácsi.
- Akkor az elõbb miért hetet mondott? - teszi fel a kérdést dühösen a vizsgáztató.
- Az elõbb nyulat kérdezett, abból meg van nekem otthon is egy!

       A székely bácsi füves cigarettát kap a fiától. Kimegy szépen a mezõre, leül a diófa tövébe, és slukkol egy mélyet. Lát egy fénycsóvát felvillanni, de semmi. Szippant még egy mélyet, semmi hatás, csak egy újabb fénycsóva. Erre szív még egy nagyot utoljára, de semmi különös, csak egy harmadik fénycsóva.
- Na, esse ér semmit - dühöng a bácsink, és eltapossa a csikket. Otthon várja az asszony:
- Há' hol voltál eddig, apjuk?
- Szívtam a fiunk füves cigarettáját.
- Na jó jó, de három napig?

       Székely szekérrel megy az országúton. Egy diák megszólítja:
- Messze van Kolozsvár?
A székely:
- Nem.
A diák:
- Elvinne?
Székely:
- El.
Mennek, mennek, már több óra eltelik, mire megkérdi a diák:
- Messze van még Kolozsvár?
Székely:
- Most már messze.

       Az öreg székely lefekvést követõen minden este imádkozott elalvás elõtt. Éppen a Miatyánkot kezdte el, mikor a felesége, aki unta a mindennapi ájtatoskodást mivel az öreg ilyenkor nem vele foglalkozott, így szólt:
- Apjok, miért nem foglalsz engemet is az imáidba?
- Hát már hogyne foglalnálak drágám? Éppen az elõbb imádkoztam, hogy "szabadíts meg a gonosztól"!

       A székely bácsika 30 évig vágott fát, hogy elmehessen Las Vegasba egy kaszinóba és játszhasson egy jót. Elmegy a bankba, hogy megtudja, mennyi pénze van, és megnézze, hogy elég-e. Nem volt elég, ezért még 5 évig vág fát. Ekkor elmegy ismét a bankba, hogy megnézze elég-e. Ekkor sem volt elég a pénz, ezért még 10 évig dolgozott. 10 év múlva ismét benéz a bankba, és örömmel látja, hogy elég pénzt szedett össze. Gyorsan összepakolt, és utazott Las Vegasba. Bement egy kaszinóba és rögtön leült az elsõ rulett asztalhoz. Mindent felrakott a feketére. Piros 28-as lett a nyerõ. Ekkor a székely bácsika elmosolyodott, és csak annyit mondott:
- Könnyen jött, könnyen ment...

       Az öreg székely szállna fel a buszra, de azért még megkérdezi a sofõrt:
- Tessék mán mondani, oszt hova megyen ez a busz?
- Kolozsvárra.
- Oszt biztosan odamegy-e?
- Bácsikám, hát láthatja, hogy az van az oldalára kiírva, hogy Kolozsvár, tehát biztosan odamegy.
- Nem hiszek én az ilyen feliratoknak!
- Aztán mért nem hisz nekik, bácsika?
- Hát mer mikó egyszer a városban betértem a hivatalba, láttam ott egy ajtót. Ki volt írva, hogy NÕK, bementem, oszt WC vót.

       A tanfelügyelõ megérkezik egy székely faluba, megkérdezi az éppen arra járó székely atyafit:
- Mondja bátyám ugye arra van az iskola?
- Ühüm....
Egy idõ után találkozik egy másik atyafival, ettõl is megkérdi:
- Mondja bátyám ugye arra van az iskola?
- Ühüm....
Egy idõ után találkozik egy harmadik atyafival. Ettõl is megkérdi:
- Mondja bátyám, ugye arra van az iskola?
- Igen kérem szépen, egyenesen arra található az általános iskola.
Meglepõdik a tanfelügyelõ ezen a kimeritõ válaszon és megkérdezi:
- Ugye ön az értelmiséghez tartozik?
- Ühüm...

       Öreg székely ül a kocsmában és tiszta víz a nadrágja, odamegy hozzá Áron:
- Hát Tamáskám, csak nem összehugyoztad magad?
- De bizony! Tegnap este õ nem akart fölállni, ma én nem fogok...

       Székely bácsi kérdezi a fiától, hogy mennyi az idõ.
- 10 perc múlva kettõ - feleli az, mire kap egy taslit.
- Ezt meg miért kaptam? - kérdi szemrehányóan a gyerek.
Mire a válasz:
- Nem azt kérdeztem, hogy 10 perc múlva mennyi idõ lesz!