Sirókút

       A vargyasi temetön kivül, a Látohegy oldalában van az ugynevezett Sirókút. A tatárjárás idején élt Vargyason egy Maté Bandi nevü ember.  A tatárok elrabolták az õ egyetlen, szép lányát is. A lány édesanyja úgy elbusulta magát, hogy nem is tudták megvigasztalni. Mate Bandi megigérte feleségének, hogy akárhogyan is, de Isten segitségével visszahozza a lányát. Elindult kelet felé és magával vitte a lány völegényét is.

       A bús anya várta õket vissza. Minden nap kiment a kútfõhöz és várta a lányát. Egy este aztán megpillantott õket. Jött az ura, a lánya, meg a jövenddõbeli veje.A viszontlátás mély örömében egymásra borultak és forró könnyzáport sirtak. Maté Bandi családja sohasem mondta el, hogyan történt a szerencsés szabadulás, csellel-e, vagy erõszakkal, csak annyit feleltek a kérdezõsködöknek: Isten segedelmével. A forrást, ahol a boldog viszontlátás történt, azóta Sirókútnak nevezik.