Kustaly vára a Rika erdejében volt. Óriások épitették, még abban a korban, amikor viz boritotta az alanti völgyeket. E vidéken három óriastestvér élt és mert nem akartak egymástól messzire távozni, egyikük a bágy hegyre, a másik a Hegyestetõre, a harmadik a Lapiás tetõre épitette magának a várat. Csónakon jártak át egymás látogatására. Késõbb, mikor a vizek Verestoronynál utat törtek maguknak és lefolytak, a felszáradott völgyekben megjelent az ember és szántóvetõ eszközeivel dolgozni kezdett.

       A kustalyvári óriás lánya egyszer lesétált a Homoród völgyében. Megtetszettek neki az emberek ás mint valami ritka bogarakat ekéikkel, barmaikkal együtt kötényébe rakta és felvitte az apjához. Az öreg óriás azt mondta neki, hogy vigye vissza õket, mert az óriások nyomát mutatja a vá koözelében levõ nagy kopár terület, ahol semmiféle növény nem tenyészik,ahol télen sohasem áll meg a hó. Ez volt az óriások tüzelõhelye. A hegy egyik meredek oldalát azért nevezik Piritó-nak, mert a órások nagyon kipirultak a fáradságtól, amikor itt fölkapaszkodtak a várba.


                                         
                                        (Székelyföld írásban és képben)